Εργαλεία Αυτό-αξιολόγησης για την «Ενσυναίσθηση & Συμπόνια»

2020-10-02

Τι λέτε να αξιολογήσουμε τους εαυτούς μας και να εντοπίσουμε τα επίπεδα Ενσυναίσθησης και Συμπόνιας που διαθέτουμε; Ξεκινάμε;

Eπενδύουμε σε επιστημονικά εργαλεία, τα οποία σας παραθέτουμε με χαρά, μιας και είναι αρκετά δύσκολο να αξιολογήσουμε οι ίδιοι με αντικειμενικότητα τους εαυτούς μας, ώστε να καταλήξουμε σε ένα ασφαλή συμπέρασμα, αναφορικά με το κατά πόσο συμπονετικοί ή ενσυναισθητικοί είμαστε στην πραγματικότητα.

Χρόνιες και εκτενείς μελέτες πάνω στο αντικείμενο, επιστήμονες και ειδικοί έχουν κατασκευάσει ποικίλα εργαλεία που μπορούν να μας δείξουν κατά πόσο η ενσυναίσθηση, η συμπόνια ή και οι δύο αυτές οντότητες, είναι χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μας. 

Μιας και φτάσαμε μέχρι εδώ να σημειώσουμε πως, ένα πολύ μικρό ποσοστό ανθρώπων ανήκει στις δύο ακρότατες κατηγορίες. Πιο συγκεκριμένα, λίγοι άνθρωποι ανήκουν στην κατηγορία που δεν διαθέτουν καθόλου ενσυναίσθηση (π.χ.) ή πλημμυρίζουν από αυτήν. Όλοι βρισκόμαστε κάπου στη μέση. 

Στους παρακάτω συνδέσμους έχουν συμπεριληφθεί δύο επιστημονικά, τεκμηριωμένα ερωτηματολόγια και μπορείτε να πραγματοποιήσετε την αυτό - αξιολόγηση σας. Αξιοποιείστε τα, ώστε να εντοπίσετε τα επίπεδα στην ενσυναίσθηση και στη συμπόνια. 

  • Συμπόνια 

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, αναφέρεται στο πόσο συμπονετικοί είμαστε με τον εαυτό μας και αποτελείται από 26 ερωτήσεις, με πέντε πιθανές επιλογές για την κάθε ερώτηση (Σχεδόν ποτέ, περιστασιακά, αρκετές φορές, συχνά, σχεδόν πάντα).* 

Μπορείτε να απαντήσετε το ερωτηματολόγιο για τη Συμπόνια και να δείτε άμεσα τα αποτελέσματα σας, στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://self-compassion.org/test-how-self-compassionate-you-are/ 


  • Ενσυναίσθηση 

Ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο ερωτηματολόγιο, το οποίο μετρά την ενσυναίσθησή μας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο που έχει συλλέξει στοιχεία από τρείς επιστημονικά επικυρωμένες κλίμακες που έχουν δημιουργηθεί για τη μέτρηση της ενσυναίσθησης: Το ερωτηματολόγιο Ενσυναίσθησης του Τορόντο, που αναπτύχθηκε από τον Nathan Spreng και τους συναδέλφους του, το Interpersonal Reactivity Index, που αναπτύχθηκε από τον Mark Davis και το ερωτηματολόγιο Emotion Specific Empathy, που αναπτύχθηκε από τη Sally Olderbak και τους συνεργάτες της. 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 28 ερωτήσεις, 22 ερωτήσεις που μετρούν την ενσυναίσθηση σας και άλλες 6 με δημογραφικά χαρακτηριστικά, που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά για ερευνητικούς σκοπούς. Ομοίως, με την ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου, έχετε άμεση πρόσβαση στα αποτελέσματα σας. 

Επιλέγοντας να αυτό - αναλυθείτε, είναι σημαντικό να γνωρίζετε πως οι απαντήσεις είναι ανώνυμες και πως πρόσβαση στα αποτελέσματα σας, διαθέτουν μόνο οι εκάστοτε ερευνητές.

Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο της Ενσυναίσθησης στον παρακάτω σύνδεσμο:

 https://greatergood.berkeley.edu/quizzes/take_quiz/empathy 

Για περισσότερα αναφορικά με το τι σημαίνουν αυτά τα αποτελέσματα για εσάς και πως μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε προς όφελος σας, δεν έχετε παρά να συμπλεύσετε με το «Καλοτάξιδο». Ακολουθούν και επόμενα άρθρα για αυτές τις δυο οντότητες, οδηγίες, tips κλπ. 


*«Οι μέσες συνολικές βαθμολογίες αυτο-συμπόνιας τείνουν να είναι περίπου 3,0 στην κλίμακα 1-5, ώστε να μπορείτε να ερμηνεύσετε τη συνολική βαθμολογία σας αναλόγως. Ως γενικός οδηγός, η βαθμολογία 1-2,5 για τη συνολική βαθμολογία αυτο-συμπόνιας σας δείχνει ότι έχετε χαμηλή αυτο-συμπόνια, 2,5-3,5 υποδεικνύει ότι είστε μέτρια και 3,5-5,0 σημαίνει ότι είστε ψηλά. Να θυμάστε ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες για τις υποκατηγορίες Self-Judgment, Isolation και Over-Identification υποδεικνύουν λιγότερη αυτο-συμπόνια, ενώ οι χαμηλότερες βαθμολογίες σε αυτές τις διαστάσεις είναι ενδεικτικές περισσότερης αυτο-συμπόνιας (αυτές οι υποκλίμακες κωδικοποιούνται αυτόματα όταν η συνολική αυτο-συμπόνια υπολογίζεται η βαθμολογία.)»